Discriminatie

DiscriminatieDiscriminatie is in Nederland verboden, maar het komt nog steeds voor. Denk aan iemand die wordt afgerekend op afkomst, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur of handicap. Bijvoorbeeld als iemand een baan niet krijgt, omdat hij of zij zwart is, of te oud is.

Grondwet
Stel je bent een mens. En dat zijn we. Iedereen is gelijk, want iedereen is een mens. Zo moet je andere mensen in Nederland ook behandelen. Het staat duidelijk in Artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Duidelijker kan niet.

Positieve discriminatie
Met de bestrijding van discriminatie komt er vanzelf ook ‘positieve’ discriminatie. Er zijn bijvoorbeeld aparte verdragen in het internationaal recht, waardoor bepaalde groepen worden beschermt of meer kansen krijgen. Zo zijn er aparte wetten voor vrouwen, kinderen en slachtoffers van racisme. Het zijn groepen die worden gediscrimineerd en daardoor apart worden benoemd. Dat is een vorm van positieve discriminatie. Deze is niet onomstreden. Het werkt vaak niet, het drukt een stempel en wekt jaloezie op. Zogenaamde ‘minderheden’ stellen zich nu ook anders op dan tien á twintig jaar geleden. Het individu staat voorop en mensen benadrukken soms juist dat ze in een minderheid zijn.