via: rechtspraak.nl

via: rechtspraak.nl

n Nederland heeft iedereen die geen geld heeft voor een advocaat of mediator recht op een vergoeding van de overheid. Het idee hierachter is dat de gang naar de rechter voor iedereen toegankelijk moet zijn. Echter wil de overheid steeds meer bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Blijft het recht in Nederland nog toegankelijk?

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Om recht te hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Er moet ook altijd een eigen bijdrage betaald worden, de hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen. De gesubsidieerde rechtsbijstand dekt echter alleen de kosten van een advocaat of mediator. Dat betekent dat de griffierechten en proceskosten zelf betaald moeten worden. Het is wel mogelijk om een vermindering van de griffierechten aan te vragen via de advocaat. De partij die in het ongelijk wordt gesteld door de rechter draait op voor de proceskosten.

Bezuinigingen

De overheid wil in totaal 85 miljoen euro bezuinigen op de rechtsbijstand. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld het verhogen van de eigen bijdrage. Onder andere advocaten zijn bang dat het recht onbereikbaar wordt voor mensen met een laag inkomen. Zij zijn bang voor vervelende situatie waardoor mensen advocaatkosten willen voorkomen en uiteindelijk alsnog duurder uit zijn. Consumenten- en huurgeschillen zullen in de toekomst bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen zullen daardoor vaker online juridisch advies moeten inwinnen of naar een geschillencommissie moeten stappen.

Rechtsbijstandverzekering

De overheid wil dat mensen zich vaker gaan verzekeren voor juridische bijstand. Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op advies of bijstand bij geschillen, in ruil voor premie. Er zijn veel verschillende aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. De premie en dekking verschilt per verzekeraar. Een basisverzekering dekt vaak de kleinere geschillen en verkeerszaken. Voor meer specifieke zaken kunnen bij de meeste verzekeraars losse modules worden afgesloten. De premie wordt vaak laag gehouden doordat medewerkers veel zaken zelf afhandelen. Hoewel een rechtsbijstandverzekering bij een geschil al snel goedkoper is, is de verzekering niet voor alle zaken een oplossing. Echtscheidingen bijvoorbeeld vallen vaak buiten de dekking. Voor mensen met een minimaal inkomen blijft de gesubsidieerde rechtsbijstand dus van groot belang om niet (verder) in de financiƫle problemen te komen.